เอกชนผุด ‘สมาร์ทซิตี้เพื่อผู้สูงวัย’ ลงทุน 3.5 หมื่นล้าน

                                                                        เอกชนผุด ‘สมาร์ทซิตี้เพื่อผู้สูงวัย’ ลงทุน 3.5 หมื่นล้าน
โครงการสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศนโยบายว่าจะพัฒนาให้ได้ 100 เมืองภายในเวลา 20 ปี และมีโครงการนำร่องพัฒนาใน 3 เมืองหลัก คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ในขณะที่ภาคเอกชน ได้นำเสนอคอนเซ็ปท์การพัฒนา “สมาร์ทซิตี้เพื่อผู้สูงวัย” ขึ้นและนำเสนอแนวคิดต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ และการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ

โครงการนี้มีชื่อว่า "QUiNTILLION BURGH" ของบริษัท ควินท์ เรล์ม จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารคนไทย 100% ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท กับแผนลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเกือบ 4,000 ไร่ ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ขึ้นเป็นสมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบ...

Ref :  https://www.thebangkokinsight.com/17472